0

Ik zie dat ik het secundaire contact voor de school ben, wat betekent dit?

Soms staan er twee ouders/verzorgers in de schooladministratie voor één leerling. De ouder/verzorger die in de schooladministratie staat geregistreerd als het eerste contact, is in de app het primaire contact voor de school en mentor. Dat betekent dat diegene altijd de berichten van de school en mentor ontvangt.

Het tweede contact in de schooladministratie, wordt in de app automatisch het secundaire contact.

💬 De school en mentoren sturen berichten meestal uit naar beide contacten, maar het kan voorkomen dat de school of mentor contact zoekt met één ouder/verzorger. In de app is dat automatisch het primaire contact, tenzij de school of mentor dat anders aangeeft.

📝 Formulieren komen altijd aan bij beide contacten en kunnen maar één keer per leerling worden ingevuld, door een van beide contacten. Beide contacten kunnen ook terugzien wat er is ingevuld. Zie ook: Waarom kan een formulier worden ingevuld door beide ouders?

Als je wil aanpassen wie van de ouders/verzorgers het primaire contact is, moet dit in schooladministratie worden aangepast 👪. Hoy neemt het één dag na de aanpassing over.

Reply Oldest first
  • Oldest first
  • Newest first
  • Active threads
  • Popular
Vind ik leuk Volg
  • 3 jaren geledenLast active
  • 1143Views
  • 1 Following