0

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

  • updated 3 maanden geleden

Om scholen onze aanmeldtool Brugger effectief te laten inzetten, verwerken wij de in het formulier opgegeven gegevens. Een deel hiervan kunnen persoonsgegevens betreffen, waarbij wij nooit meer ophalen dan de school nodig vindt. (Lees ook onze visie op privacy.)

Hieronder lees je welke gegevens we verwerken, hoe we deze opslaan en wat de afspraken hierover zijn.

Welke gegevens verwerken jullie?

Om nieuwe leerlingen aan te melden, heeft de school enkele gegevens nodig van de leerling en de ouders/verzorgers. Hieronder vallen persoonsgegevens als de naam, het adres en het telefoonnummer, maar voor de leerling ook bijzondere persoonsgegevens als het BSN-nummer.

Alle in het aanmeldformulier opgevraagde gegevens worden door ons opgeslagen, zodat de school deze kan raadplegen en de nieuwe leerlingen kan registreren.

Hoe worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens worden allemaal binnen de EU (in Ierland) opgeslagen. Voor extra beveiliging gebeurt dit in een encrypted database.

De gegevens worden na aanmelding eenmaal (exclusief het BSN) op de mail gezet naar de ouder/verzorger die de aanmelding doet, en zijn vervolgens door de school de exporteren uit deze database.

De gegevens worden verwijderd uit Brugger en daarmee onze opslag zodra de school aangeeft dat het formulier inclusief aanmeldingen permanent mag worden verwijderd.

Afspraken met de school

De school heeft met Infowijs een verwerkersovereenkomst getekend om te zorgen voor een adequate en veilige verwerking (en tijdige verwijdering) van deze persoonsgegevens. Deze verwerkersovereenkomst en de daarin benoemde afspraken voldoen aan de Europese privacywetgeving (AVG) en is goedgekeurd door het Privacyconvenant. Ook regelt deze overeenkomst dat de persoonsgegevens niet mogen worden gedeeld met derde partijen, behalve als de school dit nadrukkelijk verzoekt, of voor commercieel gewin mogen worden ingezet.

Reply Oldest first
  • Oldest first
  • Newest first
  • Active threads
  • Popular
Vind ik leuk Volg
  • 4 maanden geledenLast active
  • 33Views
  • 1 Following